Roland Hansson, operationeel manager Lena Wennberg, milieumanager


Een heel verheugend resultaat

”We hebben geconstateerd, dat we maar liefst 60% warm water bespaard hebben! Dat is beduidend meer dan wat we verwacht hadden, een heel verheugend resultaat. Met de hoeveelheden warm water die hier verbruikt worden, wordt er een grote som geld bespaard”, zegt Roland Hansson, operationeel manager, voor VVS op Arlanda.


Financiële besparing

”Het is heel hoopvol en bemoedigend om te constateren dat een milieu-investering ook een financiële besparing oplevert” zegt Lena Wennberg, milieumanager, Arlanda luchthaven, afdeling Stockholm.

 

  

Het Arlanda rapport

 

”Het is hoopvol en bemoedigend om te constateren, dat een milieu-investering ook financieel een besparing oplevert.”

Een jaar lang heeft Luftfartsverket op de Arlanda luchthaven bij Stockholm metingen verricht waarbij traditionele ééngreepsmengkranen werden vergeleken met mengkranen uitgerust met het Mora Energy Saving System (ESS) en Mora Eco volumestroombegrenzers. Hierbij is inzicht verkregen in de besparingsmogelijkheden op het gebied van water, energie en milieu.

Meetmethode

De metingen vonden plaats in de drukst bezochte toiletruimte in Terminal 4 waar vier astafels werden uitgerust met een volumestroommeter voor koud en warm water.

 
Gemiddeld verbruik per dag per mengkraan tijdens de meetperiode

Resultaat
Gebleken is dat het warmwaterverbruik met ca 60% verminderde tijdens de testperiodes met de Mora ESS kranen. Tevens bleek het totale waterverbruik met 15% vermindert te zijn. Dit kan worden toegeschreven aan de Mora ECO volumestroombegrenzer.

De totale test duurde 355 dagen en werd opgedeeld in zes meetperiodes, drie periodes met Mora ESS met Mora ECO volumestroombegrenzer (6 l/min) en drie met traditionele ééngreepsmengkranen (12 l/min).

Verhouding koud/warm water tijdens de meetperiode

Traditionele
ééngreepstechniek

Mora ESS
ééngreepstechniek

 

 

 

Contact

FM Mattsson Mora Group
Rietveldenweg 86
5222 AS Den Bosch
T: +31 (0)85-401 87 80
F: +31 (0)85-401 87 89

info_benelux@fmm-mora.com

Sluiten